Резултати

Пројекат у бројевима

  • Током реализације пројекта посећено је 49 фарми.
  • Узорковано је више од 100 узорака биомасе и земљишта.
  • Урађено више од 20 фитоценолошких снимака директно на терену како би се употпунила слика о травњацима.
  • Пређено више од 3000 km.
  • Урађено преко 750 анализа у лабораторијама Института.
  • Засновано 9 демонстрационих огледа.
  • За заснивање огледа употребљено је 144 kg семена, 675 kg минералног ђубрива и 1600 kg креча.
  • Одржано је пет едукативних радионица и завршни скуп за пољопривредне произвођаче, саветодавце, професоре и ученике средњих школа.
  • Предложене су конкретне мере поправке травњака свим фармерима који су укључени у пројекат.