Корисници резултата пројека су:

Директно укључених 49 фарми са подручја следећих општина: Осечинe, Крупња, Малог Зворника, Љубовије и Града Лознице, на којима су реализоване активности.
Пољопривредне саветодавне и стручне службе које су партнери у реализацији пројекта (ПССС Лозница и ПССС Ваљево). Њихово знање и искуство у примени мера које имају за циљ побољшање флористичког састава ливада и пашњака, а тиме и добијање већих приноса квалитетне кабасте сточне хране, биће обогаћено.
Фармери који ће кроз едукативне радионице бити упознати са реализацијом пројекта, предложеним и спроведеним мерама.
Шира јавност која ће путем средстава информисања и праћењем интернет стране пројекта бити упозната са спроведеним активностима.
Запослени у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.