Институт за крмно биље Крушевац

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

 

ПРОЈЕКАТ

Израда програма за побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за сточарску производњу на подручју Горњег Јадра, Рађевине и Азбуковице

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат се реализује у периоду од маја 2022. до маја 2023. године

ЦИЉ

Основни циљ пројекта је израда програма који ће фармерима омогућити производњу квалитетне кабасте сточне хране, поправком флористичког састава травњака.